UmeLogo
   UmeNom


Informació general   Notícies, activitats   Marxa del Garraf   Articles   Contactar   

Patrocina:


Castelló Esports. Viladecans
 

Col·laboren:


Over. Alquiler de coches
 
Frutas Antonio
 
Ajuntament de Gava. Patronat Municipal d'Esports
 

Amb el suport de:


Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
 
Diputació de Barcelona. Xarxa de Parcs Naturals
 
Turisme de Catalunya
 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya
 
Generalitat de Catalunya. EsportCat
 

Organitza:


Unió Muntanyenca Eramprunyà
 

 
Aquest document està
O B S O L E T
    

Marxa del Garraf '2012

  1 - Presentació
2 - Dades tècniques
3 - Inscripció
4 - Material, premis i obsequis
5 - Normes
6 - Desqualificacions
7 - Recomanacions
8 - Més informació
9 - Recorregut
 
    

 

1 - PRESENTACIÓ

La Marxa del Garraf arriba a la XVIII edició. És una caminada no competitiva oberta a qualsevol persona respectuosa amb la naturalesa, i té com a objectiu donar a conèixer els paratges més purs que ofereix el Massís del Garraf.
La Marxa del Garraf es presenta amb dues modalitats:
 • la Garraf 45, amb una distància de 45 quilòmetres i que puntua per a la XV COPA CATALANA DE CAMINADES DE RESISTÈNCIA
 • la Garraf 21 amb una distància de 21 quilòmetres.

 

2.- DADES TÈCNIQUES

Dia: diumenge, 11 de novembre de 2012
Lloc de sortida i arribada: Plaça de Balmes de Gavà (davant l'ajuntament)
Senyalització: tot l'itinerari estarà marcat amb cintes i senyals verticals, pròpies de la Marxa.
 

2.1 - Dades tècniques de la Garraf 45

Hora de sortida: de 6 h a 6:30 h
Distància: 45 quilòmetres
Desnivells: + 1607 m (total acumulat 3214 m)
Temps màxim: 12 hores
Controls de pas i avituallaments: sortida, arribada i sis punts entremig
 

2.2 - Dades tècniques de la Garraf 21

Hora de sortida: de 8 h a 8:30 h
Distància: 21 quilòmetres
Desnivells + 850 m (total acumulat 1700 m)
Temps màxim: 7 hores
Controls de pas i avituallaments: sortida, arribada i dos punts entremig
 

3 - INSCRIPCIÓ

3.1 - Formes de realitzar la inscripció:

 • INTERNET = a través d'un formulari en el web d'UME (www.umegava.org) i un pagament per Internet. En aquest cas, les instruccions per fer el pagament les trobareu en el web d'UME
 • ENTITAT = al local social de la UME i un pagament en metàl·lic. Totes les tardes de 19 a 21 hores del periode d'inscripció.

 

3.2 - Import de la inscripció

 • PREU inscripció: 25 € (des del 2008 amb el mateix preu).
 • Socis d'UME FEDERATS de la FEEC: 15 €.
 • Socis d'UME NO FEDERATS de la FEEC: 18 €.
 • FEDERATS de la FEEC o de qualsevol federació adherida a la UIAA: 19 €.
NOTA: L'import de la inscripció de les persones no federades (FEEC / UIAA) inclou una assegurança temporal amb una validesa pel temps de durada de la Marxa.
 

3.3 - Període i límits de les inscripcions

Les inscripcions a la Marxa del Garraf estan limitades a 1.400, amb la següent distribució:
 • 900 inscripcions a la Garraf 45 i
 • 500 inscripcions a la Garraf 21.
El calendari d'inscripcions és el següent:
 • INTERNET: de l'1 al 20 d'octubre
  • Garraf 45: totes per Internet, 900 inscripcions.
  • Garraf 21: 400 inscripcions
 • ENTITAT: del 22 al 26 d'octubre, amb 100 inscripcions de la Garraf 21, més les que hagin sobrat d'Internet en totes dues modalitats.
NOTA: la UME es reserva el dret a admetre inscripcions fora de termini. En cas d'admetre-les, el preu de la inscripció seria de 40 €.
 

3.4 - Important:

 • El sol fet d'inscriure's a la Marxa del Garraf significa que el participant disposa d'un nivell de condició física i salut suficient per afrontar la prova i que, per tant, participa a la caminada sota la seva responsabilitat.
 • FEDERATS: és OBLIGATORI presentar, en el moment de recollir el dorsal, el CARNET de FEDERAT de l'any en curs i el DNI. Si manca qualsevol d'aquest documents s'haura de fer, i abonar, l'assegurança temporal.
 • PARTICIPANTS MENORS DE DIVUIT ANYS: han d'emplenar i presentar una autorització signada pels pares o tutors. [Document per autoritzar la participació de menors d'etat.]
 • En cap cas serà possible de retornar l'import de la inscripció.

 

4 - MATERIAL, PREMIS I OBSEQUIS

 • Abans de la sortida de la Marxa, cada participant rebrà un obsequi d'inscripció, un got, un suport per enregistrar el seu pas pels controls i informació sobre el recorregut de la Marxa i la localització i hora d'obertura i tancament dels avituallaments. (A cada avituallament també hi haurà un rètol informatiu de la seva hora de tancament i de l'hora de tancament de l'avituallament següent)
 • Les persones que realitzin la totalitat del recorregut i no siguin desqualificades, rebran un record i optaran a altres premis. Els premis podran ser recollits en el local d'UME fins el dia 28 de novembre.

 

5 - NORMES

 • Cal passar per tots els controls de pas a les hores en que estan oberts i presentar a cada control el braçalet i la tarja de pas. A l'arribada cal presentar el braçalet i la tarja amb les marques de tots els controls de pas. Els controls tancats en cap cas enregistraran el pas de cap participant.
 • Els avituallaments no oferiran cap got per beure, perquè ja se'n dóna en el moment de recollir el material de la Marxa.
 • El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la Marxa, si bé el comitè organitzador de la Marxa podrà modificar el recorregut i/o els horaris si la situació ho requereix.
 • Portar lot per si es fa de nit a la tornada. Arribada la foscor, serà obligatori encendra-la segon l'article 123 del reglament general de circulació.
 • El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la Marxa, si bé el comitè organitzador de la Marxa podrà modificar el recorregut i/o els horaris si la situació ho requereix.
 • Si un participant abandona la Marxa, per l'acceptació d'aquest reglament, es compromet a fer-ho en un control de pas i a comunicar aquest abandonament a un membre de l'organització.
 • L'UME facilitarà informació a les persones que abandonin la Marxa sobre el transport públic més proper al control, però en cap cas transportarà ningú a cap destinació.
 • L'UME vetllarà per evitar accidents, però en cap cas es farà responsable dels danys que pugui rebre qualsevol participant.
 • L'UME no es farà responsable dels objectes perduts o oblidats pels participants.
 • No presentar-se a la sortida de la Marxa o presentar-se després del tancament de la sortida, no atorga cap altre dret que recollir l'obsequi de la Marxa. L'obsequi es podrà recollir en el local de UME fins el dia 28 de novembre.
 • Per puntuar en la Copa Catalana de Caminades de Resistència cal estar en possessió de la llicència anual de la FEEC de l'any en curs.
 • Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt pel comitè organitzador de la Marxa del Garraf o pels membres del Comitè Català de Marxes.
 • La inscripció a la Marxa del Garraf comporta l'acceptació d'aquest reglament.
Aquest reglament ha estat homologat pel Comitè Català de Marxes.
 

6 - DESQUALIFICACIONS

Serà motiu de desqualificació:
 • No fer la totalitat del recorregut a peu.
 • No presentar a l'arribada la targeta de pas marcada a tots els controls
 • Embrutar o degradar l'itinerari o la muntanya.
 • No respectar la normativa del Parc Natural del Garraf.
 • Participar en la G21 amb el dorsal de la G45 o al revés

 

7 - RECOMANACIONS

 • Portar aigua i una mica de menjar, especialment a la Garraf 45, donat que en aquest circuit el primer avituallament és a 10 km de l'inici.
 • Portar pantalons llargs, donat el tipus de vegetació del Garraf i el pas per corriols molt estrets.
 • Portar roba adient a la prova i a la meteorologia prevista.

 

8 - MÉS INFORMACIÓ

 • Presencialment, al local social de la Unió Muntanyenca Eramprunyà, Rambla Lluch, 4, 1r pis, de Gavà, dimecres i divendres de 19 a 21 hores.
 • Per telèfon, al número 93 662 01 24 dimecres i divendres de 19 a 21 hores.
 • Per Internet, al web www.umegava.org

 

9 - RECORREGUT


Croquis a 800 px
 
Croquis a 1400 px
 
 

Informació general   Notícies, activitats   Marxa del Garraf   Articles   Contactar