UmeLogo
   UmeNom


Informació general   Notícies, activitats   Marxa del Garraf   Articles   Contactar   

 

Patrocini:

Castelló Esports
Colaboració:

Frutas Antonio
Recuperation
Cárnicas Mario
Suport:

Ajuntament de Gava
Diputació de Barcelona
Esport Català
Federació d
Comitè Català de Marxes
Copa Catalana de Caminades de Resistència
Aquest document està
O B S O L E T

Marxa del Garraf'08

     1 - Presentació
2 - Dades tècniques
3 - Inscripció
4 - Material, premis i obsequis
5 - Normes
6 - Desqualificacions
7 - Recomanacions
8 - Més informació
9 - Recorregut
 
          

 

1 - PRESENTACIÓ

La Marxa del Garraf és una prova no competitiva oberta a qualsevol persona respectuosa amb la naturalesa, que té com a objectiu donar a conèixer els paratges més purs que ofereix el Massís del Garraf.
La Marxa del Garraf es presenta amb dues modalitats:
 • la Garraf 45, sobre una distància de 45 kilometres i que puntua per a la XI COPA CATALANA DE CAMINADES DE RESISTÈNCIA
 • la Garraf 21 sobre una distància de 21 kilòmetres

 

2.- Dades tècniques

Dia: diumenge, 9 de novembre de 2008
Lloc de sortida i arribada: Plaça de Balmes de Gavà (davant l'Ajuntament)
Senyalització: l'itinerari estarà marcat amb cintes al llarg de tot el recorregut i amb senyals verticals, pròpies de la Marxa, a determinats indrets.
 

2.1 - Dades tècniques de la Garraf 45

Hora de sortida: de 6 h a 6:30 h
Distància: 45 quilòmetres
Desnivells: + 1607 m (total acumulat 3214 m)
Temps màxim: 12 hores
Controls de pas i avituallaments: sortida, arribada i sis punts entre mig
 

2.2 - Dades tècniques de la Garraf 21

Hora de sortida: de 7:30 h a 8 h
Distància: 21 quilòmetres
Desnivells + 850 m (total acumulat 1700 m)
Temps màxim: 6 hores
Controls de pas i avituallaments: sortida, arribada i dos punts entre mig
 

3 - Inscripció

3.1 - Formes de realitzar la inscripció:

 • INTERNET = a través d'un formulari en el web de la UME (www.umegava.org) i un pagament en LaCaixa. En aquest cas, les instruccions per fer el pagament les trobareu en el web de la UME
 • ENTITAT = en el local social de la UME i un pagament en metàl·lic

 

3.2 - Import de la inscripció

 • Socis UME amb carnet de la FEEC: 14 €.
 • Socis UME sense carnet de la FEEC: 18 €.
 • No socis UME amb carnet de la FEEC o de qualsevol federació adherida a la UIAA o la FECOC: 18 €.
 • No socis UME i no federats: 25 €.
NOTA: L'import de la inscripció de les persones no federades (FEEC / UIAA / FECOC) inclou una assegurança temporal amb una validesa pel temps de durada de la Marxa.
 

3.3 - Període i límits de les inscripcions

Les inscripcions a la Marxa del Garraf estan limitades a 1.200 persones, amb la següent distribució:
 • 800 inscripcions a la Garraf 45
 • 400 inscripcions a la Garraf 21.
El calendari d'inscripcions és el següent:
 • Garraf 45 - INTERNET: de l'1 al 29 d'octubre o fins arribar a les 550 inscripcions.
 • Garraf 45 - ENTITAT: del 27 d'octubre al 4 de novembre o fins arribar a les 250 inscripcions, més les que hagin sobrat d'Internet
 • Garraf 21 - INTERNET: de l'1 al 29 d'octubre o fins arribar a les 100 inscripcions.
 • Garraf 21 - ENTITAT: del 27 d'octubre al 4 de novembre o fins arribar a les 300 inscripcions, més les que hagin sobrat d'Internet.
NOTA: la UME es reserva el dret a admetre inscripcions fora de termini. En cas d'admetre-les, el preu de la inscripció seria de 40 €.
 

3.4 - Altres consideracions:

 • FEDERATS: s'haurà de presentar a la sortida el carnet de federat de l'any en curs i el DNI. Si manca cap d'aquest documents s'haura de fer, i abonar, l'assegurança temporal.
 • Els participants menors de divuit anys han de presentar una autorització signada pels pares o tutors.
 • En cap cas serà possible de retornar l'import de la inscripció.

 

4 - Material, premis i obsequis

 • Abans de la sortida de la Marxa, cada participant rebrà una samarreta, un got, un suport per enregistrar el seu pas pels controls de pas (un braçalet en la Garraf 21 i una tarja en la Garraf 45) i informació sobre el recorregut de la Marxa i la localització i hora d'obertura i tancament dels avituallaments. (A cada avituallament també hi haurà un rètol informatiu de la seva hora de tancament i de l'hora de tancament de l'avituallament següent)
 • Les persones que realitzin la totalitat del recorregut i no siguin desqualificades, rebran un record i optaran a altres premis. Els premis podran ser recollits en el local de la UME fins el dia 28 de novembre

 

5 - Normes

 • Cal passar per tots els controls de pas a les hores en que estan oberts i presentar a cada control el braçalet o la tarja de pas. A l'arribada cal presentar el braçalet o la tarja amb les marques de tots els controls de pas. Els controls tancats en cap cas enregistraran el pas de cap participant.
 • Els avituallaments no oferiran cap got per veure (es pot utilitzar el got que s'ha rebut abans de la sortida).
 • El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la Marxa, si bé el comitè organitzador de la Marxa podrà modificar el recorregut i/o els horaris si la situació ho requereix.
 • Si un participant abandona la Marxa, per l'acceptació d'aquest reglament es compromet a fer-ho en un control de pas i a comunicar aquest abandonament a un membre de l'organització.
 • La UME facilitarà informació a les persones que abandonin la Marxa sobre el transport públic més proper al control, però en cap cas transportarà ningú a cap destí.
 • La UME vetllarà per evitar accidents, però en cap cas es farà responsable dels danys que poguí rebre qualsevol participant.
 • La UME no es farà responsable dels objectes perduts o oblidats pels participants.
 • No presentar-se a la sortida de la Marxa o presentar-se desprès del tancament de la sortida, no atorga cap altre dret que recollir la samarreta de la Marxa. La samarreta es podrà recollir en el local de la UME fins al dia 28 de novembre.
 • Per puntuar en la Copa Catalana de Caminades de Resistència cal estar en possessió de la llicència anual de la FEEC de l'any en curs.
 • Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt pel comitè organitzador de la Marxa del Garraf o pels membres del Comitè Català de Marxes.
 • En el control d'arribada hi haurà el llibre de reclamacions del Comitè Català de Marxes.
 • La inscripció a la Marxa del Garraf comporta l'acceptació d'aquest reglament.
Aquest reglament ha estat homologat pel Comitè Català de Marxes.
 

6 - Desqualificacions

Serà motiu de desqualificació:
 • No fer la totalitat del recorregut a peu.
 • No presentar a l'arribada el braçalet o la tarja de pas marcada a tots els controls de pas
 • Embrutar o degradar l'itinerari o la muntanya.
 • No respectar la normativa del Parc Natural del Garraf.

 

7 - Recomanacions

 • Sortir amb aigua i una mica de menjar, especialment a la Garraf 45, donat que en aquest circuit el primer avituallament es troba a 10 km de l'inici.
 • Portar pantalons llargs, donat el tipus de vegetació del Garraf i al pas per corriols molt estrets.
 • Portar roba adient a la prova i a la meteorologia prevista.

 

8 - Més informació

 • En el local social de la Unió Muntanyenca Eramprunyà, Rambla Lluch, 4, de Gavà
 • En el telèfon 93.662.01.24.
 • En el lloc web: www.umegava.org

 

9 - Recorregut

Feu clic en la imatge per ampliar-la
o vegeu...
El recorregut de la Marxa en Google Earth
 

Informació general   Notícies, activitats   Marxa del Garraf   Articles   Contactar